تعميرات اساسي و نوسازي واحدهاي گاز و گاز مايع شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب شتاب مي گيرد با هدف استمرار و افزايش توليد خوراك پتروشيمي ها

تعميرات اساسي و نوسازي واحدهاي گاز و گاز مايع شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب شتاب مي گيرد

مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: با هدف استمرار و افزايش توليد خوراك شركت هاي پتروشيمي مارون و بوعلي، تعميرات اساسي و نوسازي واحدهاي گاز و گاز مايع(NGL)اين شركت شتاب مي گيرد.

به گزارش تابا؛مهندس احمد محمدي اظهار كرد: ‌به اين منظور شرح كار تعميرات اساسي و نوسازي واحدهاي گاز و گاز مايع تامين كننده خوراك پتروشيمي هايمارون و بوعلي تهيه و اولويت بندي شد.

 

وي افزود: در اين راستا مذاكراتي با شركت هاي پتروشيمي مارون و بوعلي انجام شد و اين شركت ها موافقت كردند بخشي از ظرفيت و امكانات خود را براي سرعت بخشيدن به تعميرات اساسي واحدهاي گاز و گاز مايع در اختيار مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آلات فرآيندي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب قرار دهند.

 

مهندس محمدي گفت: كاهش زمان تعميرات اساسي واحدهاي گاز و گاز مايع(NGL) از يك سو موجب پايداري تامين خوراك شركت هاي پتروشيمي مي شود و از سوي ديگر كاهش گازسوزي و حفظ محيط زيست را (در حين تعميرات اساسي) به همراه دارد.

 

مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب خاطرنشان ساخت: اين شركت ۱۶ واحد گاز و گاز مايع(NGL) در اختيار دارد و محصولات آنها گاز سبك، ميعانات گازي و نفتا است كه بخشي از آن به عنوان خوراك به شركت هاي پتروشيمي مارون و بوعلي واقع در بندرامام ارسال مي‌شود.

 

وي تصريح كرد: ‌تامين خوراك پتروشيمي ها جزو اولويت هاي مناطق نفت خيز جنوب است و اين موضوع هر روز طي جلسات صبحگاهي پيگيري و نظارت مي شود.

 

شايان ذكر است روزهاي سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۹۸، طي نشست هاي جداگانه اي با حضور مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و مديران عامل شركت هاي پتروشيمي مارون و بوعلي، مذاكرات نهايي براي همكاري متقابل در خصوص تعميرات اساسي واحدهاي گاز و گاز مايع انجام شد.

 

در اين نشست ها مقرر شد تعميرات اساسي برخي از واحدهاي گاز و گاز مايع طي روزهاي آينده آغاز و بخشي از آنها تا پيش از پايان سال به اتمام برسد.