تمام ادارات موظف به اجرای شفاف سازی اقدامات برای مبارزه با رانت خواری هستند معاون روابط کار وزارت راه:

تمام ادارات موظف به اجرای شفاف سازی اقدامات برای مبارزه با رانت خواری هستند

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای مبارزه با پدیده رانت خواری، مساله شفافیت دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه را در دستور کار قرار داده و تمام ادارات کل استان ها موظف به اجرای آن هستند.

 

به گزارش تابا؛ حاتم شاکرمی شامگاه یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اهواز افزود: شفاف سازی در امور یک تکلیف اعتقادی و اداری است و همچنین موجب افزایش اعتماد جامعه هدف دستگاه ها می شود.

 

وی با اشاره به اهمیت سه جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: سه جانبه گرایی میان دولت، کارفرما و کارگر یک اصل مهم و ضروری است که با کمک آن می توان به اختلافات کارفرمایان و کارگران پایان داد.

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در برخی نقاط هنوز مساله گفت و گو با شرکای اجتماعی دارای نقاط ضعف است درحالی که بسیاری از مشکلات کارگری و صنفی با این ظرفیت قابل حل خواهد بود.

 

شاکرمی بیان کرد: توسعه سه جانبه گرایی در دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر به ایجاد عدالت اجتماعی و در نهایت تولید بیشتر می شود از این رو لازم است که در استان ها نیز این مساله مورد پیگیری قرار گیرد و صورت جلسات آن برای مرکز ارسال شود.

 

وی ادامه داد: باید میان مدیران تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انسنجام بیشتری وجود داشته باشد زیرا این امر منجر به حل سریعتر مشکلات می شود از سویی دیگر مشکلات این حوزه پیش از آنکه نیاز به ورود دستگاه های دیگر باشد باید حل شود.

 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون بخشنامه های دایمی برای برخی بخشودگی و تقسیط دراز مدت افراد و کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که می تواند گام مهمی برای تسهیل اشتغال و رفع موانع تولید ایفا کند.

 

وی ادامه داد: طرح های توانمندسازی حاشیه نشینان و رونق طرح های اشتغال خانگی در کنار کاهش آسیب های اجتماعی سبب افزایش زمینه های اشتغال می شود.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یکی از مهم ترین برنامه های خود در این وزارتخانه را شفاف سازی بیان کرده و از در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم این حوزه به شهروندان خبر داده بود.