توزیع بیش از ۷ میلیون لیتر انواع سوخت برای رفع نیاز کشاورزان و روستائیان مدیر تعاون روستایی خوزستان خبر داد: 

توزیع بیش از ۷ میلیون لیتر انواع سوخت برای رفع نیاز کشاورزان و روستائیان

مدیر تعاون روستایی خوزستان از توزیع بیش از ۷ میلیون لیتر انواع سوخت در ۶ ماهه نخست سال جاری برای رفع نیاز کشاورزان و روستائیان خبر داد.

 

به گزارش تابا؛ جمشید بنی فری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه ۴میلیون و ۹۷۳ هزار و ۳۸۰ لیتر بنزین، ۹۹۳ هزار لیتر نفت سفید، ۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۵۰ لیتر گازوئیل و ۱۰۵ هزار کیلوگرم گاز سی ان جی برای رفع نیاز روستائیان و کشاورزان توسط شبکه بزرگ تعاون روستایی توزیع شده است.

 

وی ادامه داد: یکی از رسالت های تعاون روستایی تامین سوخت کشاورزان و ساکنین روستا می باشد که خوشبختانه در این زمینه تعاون روستایی با برنامه ریزی های صورت گرفته موفق به انجام این اقدام بزرگ شده است.