توزیع گاز مایع در خوزستان ساماندهی می‌شود

توزیع گاز مایع در خوزستان ساماندهی می‌شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: توزیع گازمایع در استان با هدف عرضه مناسب در تمامی نقاط استان و نظارت هر چه دقیقتر ساماندهی می شود واین برنامه از اول شهریورماه عملیاتی خواهد شد.

 

به گزارش تابا؛ امیرحسین نظری در نشست تنظیم بازار خوزستان در سرسرای سازمان صمت استان بیان کرد: خانواده هایی که در سطح استان از نعمت گاز شهری برخوردار نیستند و عاملان پخش گاز مایع باید برای ساماندهی عرضه و توزیع این گاز در سایت “نیو تجارت آسان” ثبت نام کنند.

 

وی گفت: به هر خانواری که در این سایت ثبت نام کند کارتی تعلق می گیرد که طبق این طرح به هر خانواده ماهانه چهار کپسول گاز مایع داده می شود.

 

رییس سازمان صمت استان ادامه داد: هزینه دریافت سیلندرهای گاز باید از طریق دستگاه های پوزی که به شرکت های پخش این گاز داه می شود انجام شود.

 

نظری ادامه داد: عاملان توزیع گاز مایع نیز باید در این سامانه ثبت نام کنند، تمامی عوامل پخش این گاز نیز باید پروانه کسب دریافت کنند و از مردم خواستاریم که تنها از عاملانی که دارای پروانه هستند خرید کنند.

 

رییس سازمان صمت استان اظهار داشت: طبق مصوبه کشوری خانوارهایی که علمک گاز درب منزل آن ها نصب شده است به معنای برخورداری از گاز مایع است اما با توجه به شرایط استان در ستاد تنظیم بازار استان مصوب شده است که تنها خانوارهایی که دارای کنتور گاز هستند در لیست دارا بودن گاز شهری نام برده شوند و در این صورت ملاک دریافت سیلندر گاز مایع برای مردم نداشتن کنتور گاز است.

 

رییس سازمان صمت استان افزود: باید این روش شبکه توزیع گاز مایع شفاف سازی خواهد شود و گاز توزیع عادلانه گاز مایع را در سطح استان خواهیم داشت.

 

نظری گفت: توزیع گاز مایع در مناطق عشایری همچون گذشته و توسط اداره کل امور عشایر انجام خواهد گرفت.

 

پیش از این توزیع گاز مایع توسط عاملان پخش انجام می گرفت و به دلیل اینکه سیستمی برای نظارت بر توزیع گاز مایع وجود نداشت نظارت بر عملکرد عاملان سخت و دشوار بود.