توزیع ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلو آرد میان روستائیان خوزستان توسط تعاون روستایی خوزستان انجام گرفت:

توزیع ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلو آرد میان روستائیان خوزستان

مدیر تعاون روستایی خوزستان از توزیع ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلو آرد در ۳ ماهه نخست سال جاری توسط این سازمان میان روستائیان خبر داد.

 

به گزارش تابا؛جمشید بنی فری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد طبق سهمیه آرد اختصاص یافته به تعاون روستایی خوزستان موفق به توزیع ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلو آرد میان روستائیان شده ایم.

 

وی ادامه داد: آرد فوق در بیش از ۳ هزار روستا و برای جمعیتی بیش از یک میلیون نفر توزیع شده است و پیش بینی می شود با سرشماری جدید جمعیت روستایی ساکن در روستاهای خوزستان این رقم به مراتب با افزایش روبه رو شود.

 

مدیر تعاون روستایی خوزستان در پایان گفت: سرانه آرد هر فرد ساکن روستا در ماه ۷.۵ کیلو می باشد و امیدواریم با توجه به افزایش جمعیت روستاهای استان وطبق درخواستی که ارائه داده ایم بتوانیم نیاز روستائیان را برطرف نمائیم.