تولید حدود ۲۶ هزار گیگاوات ساعت برق در خوزستان

تولید حدود ۲۶ هزار گیگاوات ساعت برق در خوزستان

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان: در نیمه نخست سال جاری ۲۵ هزار و ۹۳۸ گیگاوات ساعت برق در نیروگاههای استان تولید شد.

 

به گزارش تابا، فرامرز شادفر گفت: نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی ۱۵ هزار و ۱۶۳ گیگاوات ساعت تولید حدود ۲۶ هزار گیگاوات ساعت برق در خوزستانمعادل ۵۸.۴ درصد، نیروگاه‌های برق آبی ۱۰ هزار و ۶۱۲ گیگاوات ساعت معادل ۴۱ درصد و نیروگاه‌های تولید پراکنده ۱۶۳ گیگاوات ساعت برق معادل ۰.۶ درصد برق استان را در شش ماهه اول امسال تولید کرده اند.

 

وی تصریح کرد: از ۱۵ هزار و ۱۶۳ گیگاوات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی و گازی ۴۲ درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه رامین و ماهشهر) و ۵۸ درصد توسط بخش خصوصی (نیروگاه‌های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) تولید شده است.

 

مدیر بازار شرکت برق منطقه‌ای خوزستان افزود: نیروگاه‌های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود ۸۱ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.

 

وی در خصوص میزان مصرف برق در استان هم، گفت: انرژی مصرفی در شش ماهه اول سال ۹۹ برابر با ۲۴ هزار و ۸۱۲ گیگاوات ساعت بوده که ۴.۲۵ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد.

 

شادفر ادامه داد: پیک شهریور ماه سال جاری هفت هزار و ۸۸۹ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۳۳ درصد کاهش داشته است.

 

بنابر این گزاش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر ۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات ساعت بوده که ظرفیت منصوبه در بخش آبی برابر هشت هزار و ۱۶۹ مگاوات و در بخش حرارتی پنج هزار و ۲۷ مگاوات است. ۶۵ مگاوات نیز در بخش DG (تولید پراکنده) ظرفیت وجود دارد.