ثبتِ شکایت از سرویس مدارس در سامانه سپند مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور خبر داد:

ثبتِ شکایت از سرویس مدارس در سامانه سپند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: والدین می‌توانند شکایت خود را در درگاه مورد نظر در سامانه سپند به نشانی https://irtusepand.ir ثبت کنند، شکایت‌ها بررسی و به موقع پیگیری و پاسخ داده می‌شود.

به گزارش تابا؛مرتضی ضامنی افزود: والدین دانش آموزان می توانند با نصب اپلیکیشن نظارت، بر رفت و آمد سرویس مدارس، رفتار و عملکرد راننده و خود خودرو اعلام نظر کنند.

 

وی ادامه داد: با فعالیت سامانه سپند راننده ها فراخوان و ثبت نام شدند، معاینه فنی خودروی راننده با سامانه مرکزی معاینه فنی کشور بررسی شده، رانندگان نیز از نظر سوپیشینه، اعتیاد و گواهی سلامت مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

 

وی اعلام کرد: به منظور برقراری نظم و امنیت سرویس مدارس یک برچسب واحد برای تمام ناوگان سرویس مدارس در سراسر کشور طراحی شده است که مورد تایید همه شهر داری هاست، چرا که پیش از این هر شهرداری دارای برچسب خاص خود بود که موجب ناهماهنگی هایی می شد و با نصب برچسب هماهنگ در سراسر کشور با استفاده از بارکد، استعلام های مورد نظر از سرویس مدارس به راحتی انجام می شود و پلیس، آموزش و پرورش و والدین هم می توانند نظارت کافی بر سرویس مدارس داشته باشند.

 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشوری گفت: همچنین یک اپلیکیشن نیز در اختیار والدین قرار داده می شود تا آن ها مسیر تردد دانش آموز و سرویس مدرسه را کنترل کنند و از این طریق از عملکرد راننده در چارچوب سرویس مدرسه اطلاع داشته باشند و با استفاده از این روش رانندگانی که اصول و قوانین سرویس مدارس را رعایت نکنند، حذف خواهند شد.

 

وی افزود: همچنین اپلیکیشن دوم نظارتی است که دراختیار عوامل بازرسی مدارس و آموزش و پرورش قرار می گیرد که شرکت ها از این طریق مورد ارزیابی قرار گیرد.