جانشین بسیج ادارات شهرستان کارون منصوب شد

به گزارش تابا، سروان پاسدار رضا محمدخواه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل‌(ع) کارون، در حکمی محمد قربانی را به عنوان جانشین بسیج ادارات شهرستان کارون منصوب کرد.