جایگاه نخبگان اندیمشک/ دکتر احسان رضایتی

جایگاه نخبگان اندیمشک/ دکتر احسان رضایتی

 نخبگان یا الیت ها به معنای بخش برگزیده ای از یک جامعه است که از نظر قابلیت ها یا توانایی ها برتر از بقیه جامعه دانسته می شود.

 

امروز وقتی شاهد خوشحالی مردم شهید پرور شهرستان اندیمشک برای ترفیع درجه سردار سرافراز علی نجفوند شدم برای لحظاتی بغض و اشک شوق از چشمانم جاری شد که ای خدای بزرگ و مهربان این مردم چقدر نجیب ، متعصب و مهرورز هستند که اینچنین برای پیشرفت یک فرزند از دیارشان اینگونه خوشحالی می کنند. و چه غرور آمیز عکس فرمانده جبهه های نبرد حق علیه باطل را بر استوری موبایل های خود می گذارند.

 

این شور تلنگری شد تا مثل همیشه به دغدغه های نخبگان شهرمان بیندیشم و بر خود لازم بدانم بعنوان یک معلم جامعه و سیاست برخی از نقدها که میتواند در جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان مثمر ثمر واقع شود را به عنوان برادر دینی به دوستان اندیمشکی دارای مسئولیتهای مختلف استانی و کشوری چه کسانی که بوده اند و بازنشسته شده اند و چه کسانی که در حال حاضر در قدرت هستند و خواهند ماند یاد آوری نمایم.

 

هیچگاه این موضوع به ذهنتان خطور کرده است که اندیمشک شهرستانی با یکهزار شهید گلگون کفن،سرداران شهید مدافع حرم ، جانبازان،آزادگان سر افراز و صدها نفر ایثارگر و جمعیتی بالغ بر۲۰۰هزار نفر چرا باید به تعداد انگشتان دست در رده های مختلف میانی رو به بالا مسئول داشته باشد.

 

آیا با خود اندیشیده اید که ما می توانستیم و می توانیم از میان افراد دارای شرایط لازم برای استفاده در مسئولیت های استانی و کشوری گزینه هایی هر چند با تفکر متفاوت از ما معرفی وگامهای مثبت برای شناخت بیشتراز او برداریم.

 

وجدان خود را به قضاوت بگمارید که دلیل این کم کاری ، کمک نکردن وکمر همت نبستن چیست؟

آیا حداقل این توان را نداشته اید به عنوان یک معرف برای فرزندان شهرتان گامی بردارید؟

آیا توان داشته اید و می توانسته اید ولی چون اشخاص در راستای اهداف و عملکرد شما نبوده اند اقدامی نکرده اید؟

 

آیا قصدتان خدای ناکرده این بوده که برای خود در میان اجتماع مردم اندیمشک رقیبی ایجاد نکنید؟

آیا اندیمشک ۲۰۰هزار نفری از داشتن چندین نفر انسان با علم و استعداد و مورد وثوق نظام در مانده بوده است؟

 

و صدها فرضیه دیگر.‌‌‌..

 

یا واقعا از انجام این امورات عاجز بوده اید. در هر صورت هر انسانی در یک برهه زمانی باید پاسخگوی عملکرد خویش نزد خداوند و بندگان او باشد و بنظر می رسد امروز همان روز است چون هم سن های شما به راحتی یکی پس از دیگری بازنشسته می شوند و خود را برای حضور در انتخابات ها آماده می کنند و اندیمشک همچنان به سمت عقب گرد نیروهای با استعداد خود روزگار را به سر می برد.

 

شما سفیران بندگان خوب و مطیع خداوند متعال نزد صاحبان قدرت هستید و بنظر می رسد یک شفافیت در گفتار و عمل خود به همه مردم شهرستان بدهکار باشید.