جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شادگان برگزار شد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شادگان برگزار شد

جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان شادگان با حضور معاونان فرمانداری، دادستانی، معاون فرمانده نیروی انتظامی، بخشداران، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره برق شهرستان و مدیر امور صنفی کشاورزان، در سالن جلسات فرمانداری شادگان برگزار شد.

به گزارش تابا، رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان، هدف از جلسه فوق را ایجاد تمهیدات لازم برای رعایت نوبت بندی آب، پلمپ منصوبات غیرمجاز و همچنین هماهنگی با دادستان و فرمانده نیروی انتظامی، قبل از رهاسازی آب از سد مارون ذکر کرد.

عبدالمحمد بشیری، آخرین آمار کاهش آورد سد مارون، بارندگی حوضه مارون و جراحی را ارائه و پاییز امسال را خشک ترین پاییز در ۶۷ سال گذشته معرفی کرد.

بشیری، علت عدم آبیاری زمین های کشاورزی شادگان در نوبت اول را افزایش سطوح زیر کشت توسط جهاد کشاورزی، بدون در نظر گرفتن آب تخصیص داده شده اعلام کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان تصریح کرد: در جلسه جداگانه ای با امام جمعه شهرستان شادگان از ایشان درخواست شد تا به نحو مقتضی رهنمودها و هشدارهای لازم در خصوص خشکسالی بی سابقه، به کشاورزان منطقه داده شود.