جلوه ای از شکوه و تنهایی/ دکتر حسن دادخواه

جلوه ای از شکوه و تنهایی/ دکتر حسن دادخواه

شامگاه سه شنبه سیزدهم آذرماه از سوی منطقه آزاد اروند آیین نکوداشت استاد سید محمد علوی تبار مشهور به کیاوش در ساختمان تاریخی سینما نفت آبادان با حضور ایشان برگزار شد.

سید محمد علوی تبار( کیاوش)، از مدرسان و پژوهشگران قرآن کریم و از کنشگران سیاسی و فرهنگی شصت سال اخیر در آبادان، خوزستان و کشور و در شمار پیشگامان انقلاب اسلامی است. نام ایشان در حوادث و اتفاقات سال های نخستین انقلاب مانند فاجعه هفتم تیر و ادوار مجلس شورای اسلامی گره خورده است.

 

نسل جوان سال های انقلاب در آبادان و بلکه تا جایی که صدای رادیو آبادان شنیده می شد، سلسله درس های آقای کیاوش را به یاد می آورند. تاریخ معاصر انقلاب در آبادان با نام ایشان و زنده یاد آیت الله جمی و زنده یاد محمد رشیدیان همراه است.

 

در مراسم نکوداشت، تنی چند از دوستان و همراهان و شاگردان وی در توصیف و تبیین ابعاد سیاسی، اخلاقی، عرفانی و زندگی پر فراز و نشیب ایشان پرداختند و بر ضرورت مستند سازی و ثبت و ضبط خاطرات و تجربه ها با هدف انتقال آن به نسل جوان و جلوگیری از تحریف تاریخ تاکید نمودند.

 

سید محمد علوی تبار و همسر فداکارشان، هر دو با تنی رنجور به شهر آبادان آمده بودند. او به سختی و با کمک دو همراه، راه می رفت و با دشواری سخن می گفت. دوستان قدیمی را می شناخت و به یاد می آورد.

 

نگارنده بعد از گذشت دو روز از برگزاری این نکوداشت، از نظر روحی این آمادگی را یافت تا بتواند شکوه و تنهایی آیین یاد شده را بر اساس مشاهدات و شنیدنی های خود از متن و حواشی مراسم به رشته تحریر در آورد:

 

۱_ قدرشناسی و ارج گذاری به کوشش ها و مجاهدت های پیشکسوتان و مفاخر انقلاب اسلامی، اقدام شایسته و ارزشمندی است.

 

۲_ گردآوردن دوستانی و پیشگامان و شاهدان روزها و سال های قبل و پس از انقلاب اسلامی که سال ها یکدیگر را ندیده اند، قابل ستایش است.

 

۳_ گردآوری و تدوین و انتشار اسناد و مدارک انقلاب و ثبت خاطرات به عنوان مدارک قابل استناد، از نظر علمی ضروری و مفید است.

 

۴_ تشریح نقش آبادان در پیروزی انقلاب و شناساندن چهره های خدوم و خداپرست و مردم دوست آن و شرح جانفشانی های اهالی آبادان جهت جلب توجه مقامات ارشد کشور در رسیدگی هر چه بیشتر به رفع مشکلات این شهر می تواند موثر باشد.

 

۵_ نبودن و عدم حضور نسل جوان در آیین نکوداشت به دلیل ناآشنایی با آقای کیاوش و چه بسا متفاوت شدن ذائقه و اولویت آنان با دلبستگی های نسل اول انقلاب، قابل توجیه است ولی عدم حضور مقامات ارشد روحانی استان و مسئولان عالی استان در مراسم با توجه به پیشینه و خدمات صادقانه و مجاهدت های آقای کیاوش پذیرفتنی و قابل توجیه نیست.

 

۶_ برخی از سخنرانان حین سخنرانی خود به طور سربسته به ناموفق بودن پاره ای از اقدامات حامیان انقلاب اشاره ای گذرا داشتند و در همان حال کوشش کردند تا این عدم موفقیت را به نوع رفتارها منتسب کنند نه مسلک.

 

امیداست در آینده شاهد برگذاری آیین نکوداشت دیگر چهره های پیشکسوت و مفاخر خوزستان و نقد و بررسی راه طی شده و اصلاح برنامه ها و روش ها باشیم.