جودوکاران خوزستانی در اردوی تیم‌ملی جوانان

جودوکاران خوزستانی در اردوی تیم‌ملی جوانان

هشت جودوکار خوزستانی به اردوی تیم‌ملی جوانان فراخوانده شدند.

 

به گزارش تابا، مصطفی ریاحی‌فر، ابوالفضل طریفی‌علیزاده و علی مولوی‌مقدم به این اردو دعوت شدند.

 

اردوی تیم‌ملی جودو جوانان از هفتم تا بیستم تیرماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

 

۱۸ جودوکار از هشت استان در این اردو حاضر خواهند شد.