حجم آب برداشتی شادگان از آب غدیر خوزستان افزایش یافت مدیر عامل شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، عنوان کرد؛

حجم آب برداشتی شادگان از آب غدیر خوزستان افزایش یافت

مدیر عامل شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، با اشاره به بهم خوردگی شرایط هیدرولیکی سیال درون لوله و عدم توزیع مناسب آب در حوزه اداره آب و فاضلاب شهرستان شادگان گفت: این شرکت جهت تامین آب ارسالی به شهرستان شادگان و روستاهای اطراف اقدام به نصب یک عدد درپوش قطع آب در کیلومتر ۲۷ دارخوین به شادگان نمود.

 

به گزارش تابا، غلامرضا صفر نژادی با بیان این که این طرح توسط کارشناسان شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با موفقیت انجام و مقدار حجم آب برداشتی شهرستان شادگان از ۲۸ هزار به ۳۷ هزار مترمکعب در روز افزایش پیدا کرد افزود: به موجب این طرح چند روستای واقع شده در مسیر از بهبود کمی آب برخوردار شدند.