حجم خالی سدهای استان ۶۴۷۴ میلیون مترمکعب است

حجم خالی سدهای استان ۶۴۷۴ میلیون مترمکعب است

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: حجم خالی سدهای استان با احتساب سد سیمره ۶۴۷۴ میلیون مترمکعب است که سهم سد کرخه ۱۲۱۴ میلیون مترمکعب، سهم سد دز حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب و سهم سدهای زنجیره کارون ۳۳۴۵ میلیون مترمکعب است که ظرفیت خوب و اطمینان بخشی برای روزهای آینده محسوب میشود.

 

به گزارش تابا؛داریوش بهارلویی اظهار داشت: بر مبنای آخرین پیش‌نگری‌های بارش و شبیه‌سازی شرایط در حال حاضر تمامی جریانات ورودی تا دهه دوم فروردین قابل کنترل بوده و به لطف خداوند خطر سیل مناطق پایین دست را تهدید نمی نماید.

 

وی ادامه داد: ازطرفی میزان ورودی ۱۶ روزه سد کرخه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب، سهم سد دز ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ میلیون مترمکعب و سهم حوضه کارون ۱۲۶۲ میلیون مترمکعب تخمین زده میشود که همگی قابل کنترل خواهند بود.

 

داریوش بهارلویی تصریح کرد: سه سیستم بارشی از ۲۵ اسفند وارد حوضه های آبریز استان شده که مجموعا تا کنون بیش از یک میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن سدها نموده اند، در این ایام چندین سیل نیز مهار گشته چرا که میزان ورودی آب به مخازن بیش از تاب‌آوری منطقه در پایین دست سدها بوده و توسط مخازن کنترل و با دبی مطمئن رهاسازی شده است.

 

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان یادآور شد: ما بسیار امیدواریم تمام زحمات و برنامه ریزی هایی که طی این مدت در کنار سایر بخش های فنی، ستادی و عملیاتی سازمان انجام داده ایم به ثمر نشسته و این بهار دل نگرانی از باب سیل برای مردم استان بوجود نیاید.

 

وی بیان کرد: اگر چه در برخی مناطق حوضه کرخه مشکلاتی بوجود آمده است اما با حضور سازمان و شرکت های تابعه این موانع و مشکلات نیز در حال برطرف شدن می باشد، همچنین از جهت کاهش فشار به مناطق پایین دست کرخه خروجی سد با پذیرش ریسک شرایط، کاهش داده شد تا این مشکلات نیز به حداقل ممکن برسد.

 

داریوش بهارلویی در پایان خاطرنشان شد: امید که در سال جدید ضمن حفظ سلامتی و نکات بهداشتی و عدم تردد غیر ضروری، بار دیگر شاهد موفقیت ارکان سازمان آب و برق خوزستان باشیم.