حسینی مدیرکل امنیتی، انتظامی و مرزی جدید خوزستان شد

حسینی مدیرکل امنیتی، انتظامی و مرزی جدید خوزستان شد

 استاندار خوزستان در طی حکمی مدیرکل امنیتی، انتظامی و مرزی جدید خوزستان را منصوب کرد.

 

به گزارش تابا، غلامرضا شریعتی در حکمی عبدالله حسینی را به عنوان مدیرکل امنیتی، انتظامی و مرزی منصوب کرد.

 

وی پیش از این مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان بود. تصدی فرمانداری خرمشهر نیز در کارنامه عبدالله حسینی دیده می‌شود.