حفاری زنجیره اصلی تولید است

حفاری زنجیره اصلی تولید است

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت : حفاری زنجیره اصلی تولید است و این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت در صنعت حفاری کشور، پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت را اولویت نخست روز شمار کار خود تعریف کرده است.

 

به گزارش تابا، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود : اهتمام به بازده و بهره وری، الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و در راس آن سلامت کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان از اولویت کار و تلاش در این شرکت است.

 

سید عبدالله موسوی افزود: امسال بخشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت در قالب توافقنامه و بخشی پروژه محور است و گرایش فعالیت‌ها در سال آینده بیشتر به سمت و سوی پروژه محوری سوق داده خواهد شد.

 

وی با ابراز تاسف از حادثه پیش آمده برای یکی از کارکنان عملیاتی گفت: مدیریت‌ها و بخش‌های ذیربط باید به طور جدی از تکرار اینگونه حوادث پیشگیری و ضمن توجه بیش از پیش به نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی، کارکنان را نسبت به خطرات کوچکترین بی دقتی و یا تعجیل در انجام کار توجیه نمایند.