حفظ مواد آلی خاک با کشت روی پشته در خوزستان

حفظ مواد آلی خاک با کشت روی پشته در خوزستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان چهاد کشاورزی خوزستان گفت: در طرح ملی گندم بنیان از روش کشت روی پشته استفاده شده است.

 

به گزارش تابا؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با اشاره به اینکه در طرح ملی گندم بنیان در خوزستان که در ۴ پلاتفرم آموزشی ترویجی و تحقیقاتی اجرا شده گفت: در این طرح کشت گندم به صورت پایلوت با روش کشت روی پشته بین ۳ تا چهار خط به فاصله ۷۵ سانتی متر صورت گرفته که این آرایش کشت صرفه جویی در حجم و مدت زمان آبیاری تا حدود ۳۰ درصد را بدنبال داشته است.

 

محمد قاسمی نژاد با بیان اینکه پروژه ملی گندم بنیان در سه بخش کشاورزی حفاظتی، به نژادی و سیستم بذر اجرا می شود افزود: در کشاورزی حفاظتی عملیات خاک ورزی فقط در سال اول صورت می گیرد و تا پایان این طرح پنج ساله هیچ گونه عملیات خاک ورزی انجام نمی شود و بدین ترتیب ۳۰ درصد بقایای خاک در مزرعه حفظ خواهد شد که این بقایا در خاک باعث ارتقاء هوموس خاک شده و افزایش مواد آلی خاک و نهایتاٌ حاصلخیزی خاک و افزایش ظرفیت و صرفه جویی در آب را به دنبال خواهد داشت.

 

وی با بیان اینکه در طرح ملی گندم بنیان کشت روی پشته بلند در راستای کشاورزی حفاظتی صورت گرفته اظهار داشت: در مناطقی از استان که شوری عامل محدود کننده محسوب نمی شود از کشت روی پشته های بلند استفاده شده است و در مناطقی که لب شور است از روش کف جوی استفاده می شود که در این روش شوری از دو طرف روی پشته تجمع پیدا می کند همچنین در مناطقی که میزان شوری قابل تحمل باشد کشت در دو طرف پشته انجام می شود.

 

قاسمی نژاد اضافه کرد: در ۱۲ شهرستانی که قرار است در سال زراعی جاری طرح ملی گندم بنیان در آنها انجام شود به دلیل میزان کم شوری از روش کشت روی پشته استفاده می شود.

 

وی با بیان اینکه در پروژه ملی گندم بنیان که به مدت دو سال است در استان اجرای آن آغاز شده قرار است عملکرد گندم از ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار به ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار ارتقا یابد تصریح نمود: ارقام برتر، تغییر آرایش کشت، انجام تغذیه متعادل ، میزان مصرف بهینه بذر، حضور مجریان و محققان، کشاورز پیشرو و خواهان دانش نوین و مبارزه با بیماری ها و علف های هرز از مهمترین عوامل موثر بر افزایش عملکرد در پروزه می باشند.