حمایت از تولیدات دامی خوزستان با توزیع آب

حمایت از تولیدات دامی خوزستان با توزیع آب

بیش از ۱۴۹ هزار مترمکعب آب شرب دامی در استان توزیع شده است.

 

به گزارش تابا؛سرپرست بهبود تولیدات دامی سازمان گفت: در سال گذشته ۸ هزار و ۷۳۱ سرویس تانکر معادل ۱۳۵ هزار و ۱۳۱ مترمکعب آب شرب دامی بین دامداران توزیع شده است.

 

بدوی با بیان اینکه توزیع آب شرب دامی از تیرماه سال گذشته آغاز شده است افرود: توزیع ۷۰ هزار متر مکعب آب نیز در سال جاری در دست اقدام است که تاکنون ۲۰ درصد آن انجام شده است.

 

وی اعتبار صرف شده جهت این عملیات را ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۲ شهرستان که در آنها شوری آب و خشکسالی وجود داشت تحت پوشش این عملیات بودند.

 

بدوی هدف از توزیع آب شرب دامی را حمایت از تولیدات دامی و جلوگیری از تلف شدن دام ها عنوان کرد.