تکلیف مجلس به شهرداری‌ها به‌منظور تجهیز سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت

تکلیف مجلس به شهرداری‌ها به‌منظور تجهیز سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه افراد دارای معلولیت

مجلس شورای اسلامی در مصوبه امروز خود در لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شهرداری‌ها را مکلف کرد تا نسبت به تجهیز ناوگان‌های خودروهای مناسب سازی شده و سامانه حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت اقدام کند.

 

به گزارش تابا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده‌ ۵ آن به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها تکلیف کردند: حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه‌های ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل دریایی و هوایی را فراهم کرده و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.

 

همچنین براساس تبصره ۱ ذیل این ماده شهرداری ها مکلف هستند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مجلس شورای اسلامی مناسب سازی شده ایجاد کنند. دولت هم مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم کمک کند.

 

براساس تبصره ۲ ذیل این ماده استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. ضمن اینکه جهت اجرای این تبصره باید نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کند.

 

همچنین براساس تبصره ۳ این ماده متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون محکوم می شوند.