خداحافظی علیجانی از سازمان آب و برق خوزستان

خداحافظی علیجانی از سازمان آب و برق خوزستان

رضا علیجانی که از سال ۹۳ به عنوان مدیر روابط عمومی و دبیر شورای فرهنگی سازمان آب و برق خوزستان فعالیت داشت با این مجموعه خداحافظی کرد و به عنوان مشاور شهردار اهواز منصوب شد.

 

به گزارش تابا؛  رضاعلیجانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و از پرسنل شهرداری اهواز می باشد.

شایان ذکر است دوران تصدی علیجانی مجموعه سازمان آب و برق خوزستان بهترین ارتباط را با اصحاب رسانه و جامعه هنری و سازمان های مردم نهاد داشته و طی چندین مرحله در ارزیابی های مختلف و در رده های گوناگون حائز رتبه های برتر شده بود.

ضمنا علیجانی در حال حاضر مدیر خانه مطبوعات خوزستان می باشد.