خروج کارگران شهرداری حمیدیه از بلاتکلیفی

خروج کارگران شهرداری حمیدیه از بلاتکلیفی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: برای رسیدگی به وضعیت کارگران شهرداری حمیدیه که پیش از این زیر نظر پیمانکار فعالیت می کردند، مقرر شد: شهرداری ماهانه مبالغی را به صورت علی الحساب طبق آرای هیات دادرسی، به حساب کارگران واریز کند.

 

به گزارش تابا ارسلان غمگین اظهار کرد: پس از وصول خبر مشکلات کارگران شهرداری حمیدیه و دستور ارایه گزارش جامع از اقدامات صورت گرفته توسط همکاران ما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمیدیه، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و مکاتباتی با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خوزستان و انعکاس وضعیت بیمه نبودن کارگران به مدت دو سال انجام شد.

 

وی افزود: کارگران شهرداری حمیدیه از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۱ به علت اتمام قرارداد پیمانکاران و با وجود انجام چندین نوبت فراخوان مناقصه و تمایل نداشتن پیمانکاران به همکاری با شهرداری، بلاتکلیف هستند.

 

غمگین تصریح کرد: به دلیل بلاتکلیفی وضعیت کارگران برای دریافت حقوق، کمیسیون کارگری به ریاست فرماندار و دبیری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور اعضا، ریاست شورای اسلامی شهر و شهردار این شهرستان تشکیل و مقررشد: شهرداری حمیدیه تا تعیین پیمانکار، حقوق کارگران را ازطریق ارایه دادخواست به اداره کار براساس آرای صادره توسط هیات های دادرسی کار پرداخت کند که این امر محقق شد.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری حمیدیه ماهانه مبالغی را به صورت علی الحساب طبق آرای هیات دادرسی، به حساب کارگران واریز می کند.

 

غمگین عنوان کرد: همکاران ما در اداره کار حمیدیه به صورت مرتب گزارش ها و مشکل های کارگران زحمت کش را به صورت مکتوب به اداره کل گزارش داده و پیگیری های زیادی برای احقاق حقوق کارگران توسط حوزه روابط کار انجام شد.

 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در شورای اداری شهرستان که باحضور رییس مجمع نمایندگان خوزستان تشکیل شد، تاکید کرد: نسبت به رسیدگی و حل مشکلات کارگران اقدام شود خوش بختانه سازمان تامین اجتماعی با تخصیص کد گارگاهی جدید نسبت به تمدید اعتبار دفترچه ها اقدام کرد.

 

غمگین بیان کرد: در خصوص ثبت سوابق بیمه سال ۹۸ و ۹ ماه سال ۹۷ پیگیری های لازم در حال انجام است و براساس کمیسیون آیین نامه ۵۶۳، پس از پرداخت مطالبات توسط شهرداری و وصول توسط سازمان درسوابق بیمه گذار ثبت خواهد شد.