خوراکی هایی که شما را باهوش تر می‌کند اینفوگرافی

خوراکی هایی که شما را باهوش تر می‌کند

چربی ها می توانند روی عملکرد مغز تاثیر مثبت یا منفی بگذارند. ۶۰ درصد ماده جامد مغز ما از چربی تشکیل شده است.

تابا؛ چربی ها میتوانند روی عملکرد مغز تاثیر مثبت یا منفی بگذارند. ۶۰ درصد ماده جامد مغز ما از چربی تشکیل شده است.