خوزستان روی دور تند کرونا قرار گرفت

رییس دانشگاه جندی شاپور: شهرهای مسجدسلیمان، رامهرمز ، دزفول، شادگان و لالی نیز در وضعیت نارنجی با تعریف پرخطر قرار گرفته اند و سایر شهرستان های استان نیز در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار دارند.

 

به گزارش تابا؛ دکتر فرهاد ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: متاسفانه با توجه به روند فزاینده شیوع کرونا و مطابق آخرین بررسی وضعیت مخاطره شیوع ویروس کرونا در خوزستان ، ۹ شهر استان شامل شهرهای اهواز، امیدیه، آغاجاری، بهبهان، آبادان، شوشتر، باغملک، خرمشهر و ایذه در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

 

وی گفت: همچنین شهرهای مسجدسلیمان، رامهرمز ، دزفول، شادگان و لالی نیز در وضعیت نارنجی با تعریف پرخطر قرار گرفته اند و سایر شهرستان های استان نیز در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار دارند.

 

ابول نژادیان با توجه به روند افزایشی و نگران کننده شیوع کرونا در استان خوزستان و وضعیت هشدار؛ تصریح کرد: متاسفانه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به حد پایینی رسیده و گویا ترس مردم از کرونا ریخته است. این درحالیست که میزان انتقال بین فردی کرونا با توجه به جهش های ژنتیکی به حد بسیار بالاتری نسبت به گذشته رسیده و قدرت آلوده سازی آن بویژه میان اعضای یک خانواده افزایش یافته است.

 

رییس دانشگاه جندی شاپور اهواز تا‌کید کرد: از مردم می خواهیم همانند روزهای نخست به رعایت موارد بهداشتی بویژه استفاده از ماسک توجه داشته باشند، در هیچ تجمعی شرکت نکنند و بخصوص سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای جز به ضرورت از خانه خارج نشوند.