دبی رودخانه دز افزایش می‌یابد

دبی رودخانه دز افزایش می‌یابد

دبی رودخانه دز در روز سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ از ساعت ۱۰ صبح به یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش خواهد یافت.

 

به گزارش تابا، در روز سه شنبه ۱۱ تیر ۹۸ از ساعت ۱۰ صبح دبی رودخانه دز به منظور تعمیرات سد دز به یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب افزایش خواهد رفت.

 

از شهروندان تقاضا شده از رفتن به حاشیه رودخانه و کت‌های مسیر رودخانه در این روز جدا خودداری کنند.