درخواست داریم تا در حوزه پرداختی ها، کمک هایی به این اداره شود سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان:

درخواست داریم تا در حوزه پرداختی ها، کمک هایی به این اداره شود

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:درخواست داریم تا در حوزه پرداختی ها، کمک هایی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود تا بتوانیم پرسنل این مجموعه را بحث پرداختی ها تقویت کنیم.

به گزارش تابا، ارسلان غمگین در آئین معارفه خود اظهار کرد: این اداره کل تا کنون فعالیت های خوب و قابل قبولی را ارائه کرده و تلاش می شود، این روند بهتر و دقیق تر ادامه پیدا کند.

 

وی افزود: توانایی کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان با پنج سال سابقه کار، با کارشناسان دیگر استان ها با سابقه کاری ۳۰ سال سابقه کار برابری می کند چرا که در خوزستان کارشناسان با مشاغل مختلف مواجه هستند.

 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان تصریح کرد: این اداره کل باید به لحاظ پرداختی ها تقویت شود تا بتوانیم پرداخت به کارکنان را بهبود ببخشیم.

 

غمگین همچنین به در پیش بودن ایام پیاده روی اربعین اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن اربعین، جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه گسترش اربعین و خدمت گذاری در این خصوص دست در دست هم دهند و در این کنگره عظیم سهیم باشند.