در باب اهمیت گزارش نویسی/ احسان سپهوند

در باب اهمیت گزارش نویسی/ احسان سپهوند

برخلاف عقیده برخی از روزنامه نگاران که مقاله نویسی و یادداشت را در جایگاه برتر روزنامه نگاری می بینند؛ گزارش را می توان «شاه  بیت» یا «ژانر ممتاز» روزنامه نگاری دانست.

اگر خبر به انتقال پاره های اطلاعات می پردازد، اگر مصاحبه، دیدگاه ها اطلاعات و علایق یک فرد را منتقل می کند، اگر مقاله به بیان عقاید و تحلیل های شخصی نویسنده اختصاص دارد، گزارش مجموعه ای از کارکردهای روزنامه نگاری را یکجا ارایه می کند. به این معنی که یک گزارش نویس خوب، می بایست هم مقاله را به شکل مطلوب بنویسد، هم مصاحبه کننده قهاری باشد و هم با جزییات خبر آشنایی داشته باشد و در کنار این مهارت ها عرصه ای بسیار گسترده و فضایی باز برای نمایش توانمندی های خود دارد.

 

مورد اخیر اشاره به این مطلب دارد که گزارش نویس در بطن تهیه گزارش می تواند با سلایق و توانمندی های خود در شرایطی که نه درگیر قالب خشک خبر است و نه مجبور به پیاده کردن جزییات سخنان مصاحبه شونده، می تواند طرحی در گزارش پیاده کند که نشان از توانایی های وی دارد. گزارش یعنی عرصه عرض اندام یک روزنامه نگار در صحنه جامد کاغذ یا صفحه مجازی روی نمایشگر.

 

فرقانی می گوید: گزارش نویسی عرصه ای که ورود به آن مستلزم توانایی ها، ویژگی ها و صلاحیت های وسیعی است که برخی از آنها اکتسابی و پاره ای دیگر در جریان آموزش و تجربه قابل اکتساب هستند. در یک جمله، برای گزارش نویسی باید به درجه ممتازی از قابلیت های روزنامه نگاری رسید تا بتوان از پس این کار سنگین و پر مسئولیت برآمد.

 

در واقع می توان گفت که برای مردم این مهم است که یک رویداد «چرا و چگونه» به وقوع پیوسته است. واقعیت های نهفته در لایه های زیرین موضوع چیست؟ و دیگران در مورد آن چه نظری دارند. به بیان دیگر، برای مردم مهم است که یک موضوع اجتماعی را از زوایای مختلف ببینند و آن را بازکاوی کنند. امری که در رسانه های الکترونیک معمولا مغفول می ماند.

 

برای درک بهتر موضوع به ماجرای اخیر استیضاح شهردار اهواز بپردازیم که ماهیت خبری آن، علیرغم حساسیت های همیشگی سیاسی، ممکن است جذابیت آنچنانی برای مردم نداشته باشد. در کنار این موضوع، این روزها مصاحبه هایی با برخی از اعضاء شورای شهر اهواز در فضای مجازی منتشر می شود که طبیعتا بازهم توضیحات ایشان حس جذابیت مطالعه مردم را تحریک نخواهد کرد.

 

حال با گذشتن از کنار اخبار استیضاح و همچنین مصاحبه های مترتب بر آن اگر گزارشی در زمینه دلایل پشت پرده استیضاح شهردار و عوامل پنهان عدم رای آوری این استیضاح بپردازیم قطعا بسیار برای مخاطبان جذاب و قابل استماع خواهد بود.

 

به عبارت دیگر، گزارش یکی از عمده ترین مجراهای ارتباطی رسانه ها با مردم و بالعکس است که قصورها، اهمال ها، ضعف ها و ندانم کاری ها را برملا می سازد و امکان پنهات ساختن آنها را از بین می برد و اجازه نمی دهد که واقعیت هرچه هست، پشت پرده بماند.

 

امروزه، گزارش ها با همه عرصه های مورد توجه روزنامه نگاران سر و کار دارند و گویای هویت هیئت تحریریه رسانه هستند.گزارش ها برای خود روزنامه نگاران نیز مفید هستند زیرا فرصت هایی را برای نوشتن با ذهن باز و همراه با تخیل و استفاده کامل از مهارت های روزنامه نگاری فراهم می آورند.

 

نکته آخر در این یادداشت این است که گزارش نویسی ابزاری برای تمیز و تشخیص اهل قلم و روزنامه نگاران واقعی از خیل جماعت علاقمند به این عنوان است.