در وضعیت قرمز قرار داریم با وجود کاهش 38 درصدی موارد بستری کرونا در دزفول

در وضعیت قرمز قرار داریم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت:موارد بستری سیر نزولی داشته و در حال حاضر نسبت به زمان اوج حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است اما همچنان در وضعیت قرمز قرار داریم.

 

به گزارش تابا؛ دکتر مهدیه توکلی افزود:کاهش تعداد بیماران کووید ۱۹ در هفته های اخیر و به دنبال رعایت نسبی پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان تعداد مراجعات به بیمارستان و موارد بستری سیر نزولی داشته و در حال حاضر نسبت به زمان اوج حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است اما همچنان در وضعیت قرمز قرار داریم

 

دکتر توکلی گفت:این کاهش میتواند شکننده باشد و در صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی مجددا شاهد افزایش تعداد موارد بستری و فوت خواهیم بود. دکتر توکلی بر استفاده از ماسک، شستن دست ها و رعایت فاصله اجتماعی تاکید کرد.