دستگاه قضایی به دنبال تحقق مطالبات قانونی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش: 

دستگاه قضایی به دنبال تحقق مطالبات قانونی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواست تا در محل کار خود حضور یابند و منتظر اقدام دستگاه قضایی برای تحقق مطالبات آنان خود باشند.

 

به گزارش تابا؛نظری اظهار داشت: به‌دنبال رسیدگی به تخلفات ارزی سهامداران شرکت هفت تپه و همچنین عدم پرداخت حقوق کارکنان این شرکت، با پیگیری دستگاه قضایی در مرکز و رئیس کل محترم دادگستری استان، دادستان محترم مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستان شوش، حقوق یک ماه از دو ماه حقوق معوقه کارکنان طی هفته گذشته پرداخت شد و پیگیری ها جهت پرداخت مابقی مطالبات حقوق معوقه کارکنان ادامه دارد.

 

وی ادامه داد: متاسفانه اعتراضات کارکنان برا مطالبه حقوق معوقه خود طی چند روز گذشته از حالت اعنراض و مطالبات صنفی به اعتصابات غیرقانونی و تجمعات در خیابان های اصلی تغییر یافت که موجب ایجاد ترافیک و مزاحمت برای مردم و بازاریان شد و نارضایتی عمومی را به همراه داشت.

 

نظری با بیان این که به دنبال این تجمعات غیرقانونی، چهار نفر از محرکین و مخلین نظم عمومی روز گذشته به اتهام ارتکاب جرم مشهود توسط ضابطین قضایی بازداشت شدند، تصریح کرد: این اقدام پس از ارائه تذکرات مسئولان شهری و درخواست آنان از معترضان جهت بیان مطالبات از طریق مجاری قانونی و همچنین به منظور حفظ نظم عمومی صورت گرفت.

 

وی بیان داشت: افراد بازداشت شده امروز با قرار کفالت آزاد شدند.

 

دادستان شهرستان شوش گفت: دستگاه قضایی با اعتقاد به برخورد با هرگونه فساد در حوزه اقتصادی، حفظ شرکت هفت تپه به عنوان سرمایه ملی و مطالبه به حق حقوق جامعه کارگری را از وظایف خود می داند.

 

نظری افزود: اهمین این مسئله در اشتغال قریب به شش هزار نفر به صورت مستقیم در شرکت نیشکر هفت تپه، وابستگی اقتصادی بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم منطقه به این شرکت و حفظ و رونق تولید استان و کشور است.

 

وی ادامه داد: از کارکنان شریف و زحمتکش شرکت تقاضا داریم که خواسته‌های به حق و قانونی خود را در چارچوب قانون و با حفظ نظم و امنیت عمومی شهرستان مطالبه کنند و با بازگشت به کار خود، مانع نابودی مزارع و تولید شرکت شوند و این اطمینان را داشته باشند که حمایت دستگاه قضایی در حفظ شرکت و تولید ملی و مطالبات جامعه کارگری تا تحقق کامل عدالت ادامه دارد.