دمای خرداد امسال نسبت به دوره بلندمدت ۰.۸ درجه افزایش نشان داد

دمای خرداد امسال نسبت به دوره بلندمدت ۰.۸ درجه افزایش نشان داد

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میانگین حداقل دمای استان در خرداد ماه ۹۹ به میزان ۲۶.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به دوره بلندمدت در همین بازه زمانی ۰.۸ درجه افزایش نشان می‌دهد.

 

به گزارش تابا به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان محمد سبزه زاری بیان کرد: همچنین در زمان یادشده میانگین حداکثر دمای استان ۴۴.۴ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به دوره بلندمدت در همین بازه زمانی ۱.۵درجه افزایش داشته است.

 

وی افزود: همچنین میانگین دمای روزانه استان در خرداد ۹۹ به میزان ۳۵.۶ درجه سانتیگراد اعلام شد که ۱.۲ درجه افزایش نشان داده است و در مقایسه با دمای خرداد سال ۹۸، میانگین دمای استانی ۰.۲درجه خنک‌تر بوده است.

 

سبزه زاری گفت: میانگین حداقل دمای خرداد امسال نسبت به خردادماه سال گذشته ۰.۷ درجه سانتیگراد کمتر (خنک تر) ثبت شده است.

 

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: حداکثر دمای مطلق در خرداد ماه امسال ۴۹.۸ درجه در ایستگاه کشاورزی اهواز و حداقل دمای مطلق در ایستگاه دهدز با ۱۷.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده در حالی که در خرداد ۹۸ به ترتیب ایستگاه‌های شوشتر ۵۰.۴، امیدیه ۵۰.۱، شوش ۵۰، اهواز ۴۹.۹ و آغاجاری و کشاورزی اهواز ۴۹.۸ درجه سانتیگراد رکورددار دماهای حداکثر مطلق بوده اند.

 

وی اضافه کرد: اهواز در مقایسه با دوره بلندمدت ۱.۲ درجه سانتیگراد گرمتر بوده و در مقایسه با خرداد ۹۸ ، منفی ۰.۶ درجه سانتیگراد هوای خنک‌تری داشته است.