دو انتصاب در فرمانداری دشت آزادگان توسط استاندار خوزستان

دو انتصاب در فرمانداری دشت آزادگان

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری دشت آزادگان و سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشت آزادگان منصوب شدند.

 

به گزارش تابا؛غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در احکام جداگانه ای عباس پورعاطف را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری دشت آزادگان و سعید عوده زاده را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشت آزادگان منصوب کرد.