دیروز دومین سالروز درگذشت فواد کریمی/ محمد صدرهاشمی

دیروز دومین سالروز درگذشت فواد کریمی/ محمد صدرهاشمی

دیروز دومین سالروز درگذشت فواد کریمی بود، انسانی فرهیخته، مسئولیت شناس ومردم دوست.

مرحوم فواد کریمی ازفعالان فرهنگی سیاسی پیش ازانقلاب و پس از آن بود . در دو دوره نمایندگی مجلس نقش قابل توجهی در حوزه قانونگداری داشت و مسئولیت نمایندگی مردم را باجدیت و به شایستگی ایفا کرد.

 

اهتمام و پیگری های او به همراه دیگر نمایندگان مناطق درگیر جنگ در حل مشکلات هموطنان آن مناطق در سال های جنگ و دفاع و پس از آن فراموش ناشدنی است.

 

شکل گیری بخش تعاون در کشور نیز در کارنامه خدمات ارزنده و ماندگار او قابل ذکر است. پس از کناره گیری از فعالیت های رسمی و با بهره گیری از تجارب و روابط خود ، اجرای طرح های محرومیت زدائی را وجهه همت خود قرار داد و در همه حال از تلاش و خدمت به کشور به ویژه مردم خوزستان دریغ نمی کرد.

 

مرحوم فواد کریمی را در زمره صاحب منصبانی می شناسیم که هیچگاه امتیازات ویژه برای شخص خود قائل نبود و در سال های اخیر، عدم تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب او را به سختی آزرده بود.

 

دریغ و افسوس که مرحوم فواد کریمی چندان که باید قدر ندید و پس از دوره ای تحمل بیماری سرطان زندگی را بدرود گفت .

یاد فواد کریمی را گرامی می داریم ، به روانش درود می فرستیم و از درگاه آفریننده هستی آرامش و تعالی روح برایش درخواست می کنیم .