رامشیر یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی است مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در بازدید از شبکه های آبیاری رامشیر:

رامشیر یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی است

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی در بازدید از از شبکه آبیاری رامشیر، آن شهر را یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی خواند.

 

به گزارش تابا، حمد دریس پس از بازدید از نقاط مختلف شبکه با بیان اینکه رامشیر یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی در شبکه‌های تحت پوشش شرکت محسوب می‌شود افزود: نیازهای تعمیراتی کانال‌ها و دیگر موانع توزیع عادلانه آب با برنامه‌ریزی توسط معاونت‌های بهره¬برداری و نگهداری و تعمیرات در دست اقدام است تا بتوانیم در زمان مقرر آب را در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

 

وی از تمامی کشاورزان منطقه خواست تا با همدلی و همکاری بیشتر با کارکنان آن شرکت، زمینه پیشرفت و افزایش بهره‌وری در کشاورزی منطقه را فراهم کنند.

 

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی به همراه تعدادی از کشاورزان و مسئولان شرکت، با درخواست کشاورزان منطقه جهت بررسی مشکلات آنها برگزار شد و حدود ۸ ساعت به طول انجامید که در انتها منجر به تهیه لیستی از درخواست ها و مشکلات کشاورزان گشت و مقرر شد در اسرع وقت و پس از برنامه ریزی و کسب مجوزهای لازم، اقدام به رفع آنها شود.