راه اندازی سیستم ثبت خسارت سیل‌زدگان در چارچوب سامانه بیمه اجتماعی (سبا)

راه اندازی سیستم ثبت خسارت سیل‌زدگان در چارچوب سامانه بیمه اجتماعی (سبا)

 امکان ثبت خسارت برای اعضای سیل‌زده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سامانه سبا فراهم شد.

 

به گزارش تابا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای شناسایی انواع خسارات و میزان آسیب وارده به اعضای سیل‌زده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حوادث اخیر و همچنین امکان برنامه ریزی مناسب برای مساعدت به این قشر کشور، سیستم ثبت خسارت سیل‌زدگان در چارچوب سامانه بیمه اجتماعی (سبا) تهیه و در دسترس کارگزاران، دفاتر استانی و ستاد مرکزی صندوق قرار گرفت.

 

مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: با توجه به اینکه در بروز بلایای طبیعی همیشه خانواده‌های آسیب دیده‌ای هستند که از حمایت‌های سازمان یافته و پشتیبانی مراکز بیمه‌ای جا می‌مانند، مجموع این آمارهای به دست آمده از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف، امکان شناسایی آسیب دیدگانی را که هیچ گونه کمک و پشتیبانی دریافت نکرده‌اند، فراهم می‌کند.

 

محسن کهتری افزود: با راه اندازی سامانه ثبت خسارات سیل زدگان حوادث اخیر، کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌توانند اطلاعات آسیب دیدگان از سیل شامل اقلام اطلاعاتی نوع خسارت، محل و تاریخ حادثه، تخمین درصد و مبلغ خسارت و نیز توضیحات لازم در این خصوص را ثبت کنند.