رعایت شیوه نامه های بهداشتی مهمترین اولویت برگزاری امتحانات نهایی مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

رعایت شیوه نامه های بهداشتی مهمترین اولویت برگزاری امتحانات نهایی

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اجرای کامل شیوه نامه های بهداشتی در برگزاری امتحانات نهایی؛ گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم با شرکت ۴۴ هزار دانش آموز خوزستانی در ۵۳۰ حوزه امتحانی در سراسر استان آغاز شد.

 

به گزارش تابا، کورش مودت با بیان اینکه امتحانات نهایی از ۱۷ خرداد تا ۱۵ تیرماه در استان برگزار خواهد شد؛ اظهار کرد: ۴۴ هزار دانش آموز پایه دوازدهم خوزستانی از امروز در ۵۳۰ حوزه امتحانی در سراسر استان در اولین امتحان نهایی شرکت کردند. همچنین در این حوزه های امتحانی نظارت دقیقی بر روند رعایت شیوه نامه های بهداشتی اعمال شده است.

 

وی در ادامه با اشاره به راهبردهای مجموعه تعلیم و تربیت استان در خصوص ارتقای وضعیت سلامت و بهداشت حوزه های امتحانی، خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده بالغ بر ۵۳۰ پایگاه تخصصی سلامت در سراسر حوزه های امتحانی استان خوزستان مستقر شده اند تا به صورت دقیق امر تب سنجی از دانش آموزان و ضدعفونی حوزه های امتحانی قبل و بعد از اجرای امتحان را به انجام برسانند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: دانش آموزان بدون ماسک اجازه حضور در حوزه امتحانی نخواهند داشت. همچنین بر اساس دستورالعمل وزارتی فاصله هر صندلی با صندلی دیگر از ظرفین ۲ متر خواهد بود تا فاصله ضرروی دانش آموزان از یکدیگر رعایت شود.

 

مودت در پایان یادآور شد: حفظ سلامت دانش آموزان مهمترین اولویت پیش روی مجموعه تعلیم و تربیت استان است و برای تحقق این مهم از ظرفیت همه دستگاه های مربوط استفاده خواهیم کرد.