رهاسازی ۱۰ هزار بچه ماهی در دریاچه سد گتوند

رهاسازی ۱۰ هزار بچه ماهی در دریاچه سد گتوند

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان گفت: ۱۰ هزار قطعه بچه ماهی با همکاری محیط بانان و صیادان محلی در دریاچه سد گتوند در حوزه استحفاظی شهرستان مسجد سلیمان رهاسازی شد.

به گزارش تابا؛وحید شالویی بیان کرد: این بچه ماهی ها به دلیل پایین آمدن تراز دریاچه سد گتوند در یک گودال گرفتار شده بودند.

 

وی افزود: کار نجات و رهاسازی این بچه ماهی ها از روز گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۰ هزار قطعه در دریاچه سد گتوند رهاسازی شده است.

 

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجد سلیمان ادامه داد: هزاران قطعه بچه ماهی دیگر همچنان در این گودال گرفتار است و کار نجات و رهاسازی تا پایان هفته ادامه دارد.

 

وی گفت : انتظار می رود مسئولان و مدیران سد گتوند در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند چراکه این اتفاق بر اثر فعالیت سد گتوند به وجود آمده و جان هزاران بچه ماهی و دیگر آبزیان به خطر افتاده است.