رهاسازی ۳۵۰ هزار قطعه ماهی در تالاب بین‌المللی شادگان

رهاسازی ۳۵۰ هزار قطعه ماهی در تالاب بین‌المللی شادگان

۳۵۰ هزار قطعه ماهی در تالاب بین‌المللی شادگان رهاسازی شد.

 

به گزارش تابا، امروز طرح مشارکت‌های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان با رهاسازی ۳۵۰ هزار قطعه ماهی و حضور مدیرکل بازسازی ذخایز سازمان شیلات کشور در تالاب شادگان برگزار شد.

 

۳۵۰ هزار قطعه بچه ماهی از گونه‌های بومی شیربت ، برزم ، گطان ، عنزه ، حمری و بنی که در مرکز تکثیر شهید ملکی وابسته به اداره کل شیلات تولید شده بود در تالاب شادگان رهاسازی شد.

 

طبق برنامه تا پایان تیرماه امسال، شمار بچه ماهیانی که در تالاب شادگان رهاسازی می‌شود به چهار میلیون قطعه خواهد رسید.