رکورد کاهش زمان توقفات خط تولید در شرکت فولاد اکسین خوزستان

رکورد کاهش زمان توقفات خط تولید در شرکت فولاد اکسین خوزستان

برای اولین بار از زمان راه اندازی کارخانه در خرداد ماه سال جاری با ایجاد انگیزه، روحیه همکاری و همدلی موفق به ثبت پایین ترین زمان توقفات خط تولید به میزان ۱۳۶ ساعت که از میزان مجاز تعیین شده توسط شرکت سازنده این کارخانه نیز ۵۸ ساعت پایین تر است، شوند.

به گزارش تابا، در اجرای سیاست ها و خط مشی مدیر عامل محترم این شرکت و در سالی که به فرمایش رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید نامگذاری شده، کارکنان بخش تعمیرات و نگهداری فولاد اکسین، برای اولین بار از زمان راه اندازی کارخانه در خرداد ماه سال جاری با ایجاد انگیزه، روحیه همکاری و همدلی موفق به ثبت پایین ترین زمان توقفات خط تولید به میزان ۱۳۶ ساعت که از میزان مجاز تعیین شده توسط شرکت سازنده این کارخانه نیز ۵۸ ساعت پایین تر است، شوند.
این آماده بکاری عملیاتی ۹۰ درصدی ماحصل همدلی و هم افزایی واحدهای اجرایی و پشتیبانی بوده است.
رکورد کاهش زمان توقفات خط تولید در شرکت فولاد اکسین خوزستان