مدیر نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی:

زیربنای تحقیقات سازمان آب و برق خوزستان متحول میشود

یکی ازبخش های مهم و قابل تامل در هر اداره و ساختاری , تحقیقات و پژوهش می باشد . از دیرباز این امر در سازمان اب و برق خوزستان مورد توجه بوده و سعی شده است با توانمند سازی بخش تحقیقات، فرصت های جدیدی ایجاد و گره های موجود فنی بازگشایی شوند.

به گزارش تابا، مدیر نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی سارمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه با تحولات جدید رخ داده در این ساختار اداری و پررنگ تر شدن نوآوری ها , برنامه ای مدون با افق ۱۴۰۴ در دست تدوین است، گفت: نقشه راه دفتر نوآوری،توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی تاکید ویژه ای بر بخش بدیع بودن و نوآوری در راستای فعالیت های سازمان آب و برق داشته و تلاش می کند که این مجموعه را سرآمد شرکتهای آب منطقه ای نماید .

 

داریوش بهارلویی در ادامه افزود:در همین حال در بحث پژوهش های کاربردی با بازنگری فرآیندها و چابک سازی آن سعی میشود زمان انتظار محققان کاسته و طرح های مناسب کاربردی هر چه سریعتر به مرحله تحقیق و سپس کاربردی شدن برسد .

 

وی تصریح کرد:برای هر بخش نو آوری،توسعه فنآوری و پژوهش های کاربردی،برنامه هایی در حال تدوین می باشد که به مرور اثرات مثبت آن بروز خواهد کرد.ایجاد بانک جامع از تحقیقات انجام شده و قابلیت دسترسی عموم کارکنان سازمان و محققان به این فایل های اطلاعاتی و مهم از دیگر برنامه هایی است که انجام خواهد شد .فعال سازی سایت این مدیریت و الکترونیکی کردن همه خدمات ممکن و سهولت دسترسی محققان در کنار دریافت پاسخ های لازم بی آنکه نیاز به حضور باشد ازسایر تمهیداتی است که در نظر گرفته شده است .

 

مدیر بخش تحقیق و پژوهش سازمان آب و برق خوزستان اذعان کرد: ضمن حمایت از دانشگاه های استان و ایجاد ارتباط موثر با آنها، سعی خواهیم کرد از سایر پتانسیل های دانشگاهی کشور و جذب محققان خبره بهره ببریم و حتی نیم نگاهی نیز به ایجاد جایگاه برای مرکز تحقیقات سازمان در میان مراکز منطقه ای و فرا مرزی نیز خواهیم داشت .

 

بهارلویی گفت: با بررسی اقدامات خوب گذشته و آسیب شناسی شرایط موجود، زیربنای تحقیقات سازمان متحول خواهد شد و بیش از گذشته این مدیریت جایگاه خود را در میان سازه های آبی ، خطوط انتقال آب ، سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی باز خواهد کرد .

 

وی افزود: ما آماده پذیرش پیشنهادات،نقدها و نقطه نظرات تمامی متخصصان سازمان آب و برق هستیم و طرح هایی نیز برای مشارکت این متخصصان در امر پژوهش و تحقیق در دست تهیه داریم که اگر اسناد بالادستی و قانون منعی ایجاد نکند،شاهد تحولی در میان خود متخصصان سازمان آب و برق خواهیم بود و آنها نیز سهمی در حل مشکلات فرا رو بر عهده خواهند داشت.