ساعت اداری از هفته آینده در خوزستان کاهش یافت

ساعت اداری از هفته آینده در خوزستان کاهش یافت

 ساعت کاری ادارات و بانک‌های استان با توجه به رویکرد مصرف بهینه برق و افزایش دما از ۱۷ خردادماه کاهش می‌یابد.

 

به گزارش تابا؛ به منظور صرفه جویی در مصرف و پایداری شبکه برق استان بدستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ساعت کاری ادارات و بانک ها به جز مراکز عملیاتی خدماتی آتش نشانی ها مراکز درمانی و نوبت کاری از تاریخ ۱۷ خرداد تا ۱۵ شهرویر از ساعت ۷ تا ۱۳ می باشد.