ساعت کاری بانک‌ها تا پایان فروردین اعلام شد

ساعت کاری بانک‌ها تا پایان فروردین اعلام شد

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ساعت کاری جدید بانک ها تا پایان فروردین امسال را اعلام کرد.

به گزارش تابا، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد: بنا به تصمیمات اخذ شده و با عنایت به شیوع ویروس کرونا در خصوص تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آغاز مرحله فاصله گذاری هوشمند از تاریخ ۲۳ فروردین ۹۹ و به منظور ارائه خدمات مناسب بانکی، حفظ سلامت مشتریان و پرسنل، ساعت کاری بانک‌ها در سراسر کشور با دو سوم پرسنل به صورت شیفتی، چرخشی و دورکاری از تاریخ ۲۳ فروردین ۹۹ به شرح ذیل است:

 

شنبه تا چهار شنبه:

کارکنان ساعت ۷ الی ۱۴

مشتریان ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳

 

پنج شنبه:

کارکنان ساعت ۷ الی ۱۳

مشتریان ۷/۳۰ الی ۱۲/۳۰