سالمندان اندیمشک توسط فعالان فرهنگی تکریم شدند

سالمندان اندیمشک توسط فعالان فرهنگی تکریم شدند

سالمندان مرکز توانبخشی فضیلت شهرستان اندیمشک توسط جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی مورد تکریم قرار گرفتند.

 

به گزارش تاباخبر؛ به مناسبت هفته سالمند جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان اندیمشک با حضور در مرکز توانبخشی سالمندان فضیلت این شهرستان ضمن تکریم مادران سالمند در جریان روند نگهداری و توانبخشی این عزیزان قرار گرفتند.

در این دیدار که موجب خوشحالی سالمندان شد فعالان فرهنگی با اهداء گل و شیرینی از آنان دلجویی کردند.

اکنون در این مرکز تعداد ۱۶ مادر سالمند ساکن هستند.