سخنگوی کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد

سخنگوی کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد

کاپیتان خوزستانی تیم ملی تنیس روی میز به عنوان سخنگوی کمیسیون ورزشکاران انتخاب شد.

به گزارش تابا، کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک که مدت زیادی غیرفعال شده بود، پس از برگزاری انتخابات ریاست دوباره فعال شد که با رای اکثریت اعضا افشین نوروزی به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.

 

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز حالا وظیفه انتقال مباحث مطرح شده در کمیسیون ورزشکاران به رسانه‌ها را برعهده دارد.

 

همچنین افشین نوروزی با بیان اینکه درجلسه کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز شرکت می‌کنم، گفت:نکته غیرعادی مطرح نکرده بودم که حالا مجبور به توضیح شوم.

 

وی چنین رفتاری از فدراسیون طبیعی است، را عنوان کرد و گفت:با وجود برخی از افراد در فدراسیون از دعوتم به کمیته انضباطی تعجب نکردم.