سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد

سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد

 با صدور حکمی از سوی رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد.

 

به گزارش تابا، در پی درخواست‌های سید شهاب‌الدین طباطبایی رئیس حوزه هنری استان خوزستان برای تغییر محل خدمت خود، در نهایت با حضور وی در ستاد مرکزی موافقت شد.

 

بر این اساس سینا دلشادی از سوی مؤمنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سینا دلشادی به عنوان سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد.

 

دلشادی، معاونت اجرایی امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری و ریاست حوزه هنری استان مازندران را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.