سرپرست هیأت کشتی استان خوزستان منصوب شد

سرپرست هیأت کشتی استان خوزستان منصوب شد

با حکم رئیس فدراسیون کشتی، «اردوان صاحب» به عنوان سرپرست هیأت کشتی استان خوزستان منصوب شد.

به گزارش تابا و به نقل از فدراسیون کشتی، پس از استعفای سید حسین مرعشیان از سمت ریاست هیأت کشتی استان خوزستان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در حکمی اردوان صاحب را به عنوان سرپرست این هیأت تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیأت منصوب کرد.

 

این داور درجه یک بین المللی کشتی، سابقه دبیری هیأت کشتی استان خوزستان را هم در کارنامه کاری خود دارد.