سقف سوختگیری خودروها تا آخر مهرماه به ۶۰ لیتر افزایش یافت به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی(ع)؛

سقف سوختگیری خودروها تا آخر مهرماه به ۶۰ لیتر افزایش یافت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوزستان منطقه اهواز اظهار داشت: با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت های عملیات و سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سقف سوختگیری با کارت جایگاه‌داران به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی(ع) در خوزستان از ۲۰ لیتر به ۶۰ لیتر افزایش یافت.

 

به گزارش تابا، نعمت الله نجفی گفت: این تصمیم در راستای تسهیل و تسریع در امر سوخت‌رسانی به زوار اربعین حسینی و به منظور کاهش ترافیک حاصل از تعدد سوختگیری در این ایام اتخاذ گردید.

 

وی افزود: این روند تا آخر مهر ماه ادامه دارد و خودروها از این پس مجاز به دریافت ۶۰ لیتر سوخت بنزین در هر بارسوختگیری با کارت آزاد ویژه جایگاه‌دار هستند.