شاخص باسوادی خوزستان با نرخ ۹۲.۴ رتبه دوم را در کشور کسب کرد

شاخص باسوادی خوزستان با نرخ ۹۲.۴ رتبه دوم را در کشور کسب کرد

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان گفت: خوزستان در شاخص باسوادی با نرخ ۹۲.۴ در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال رتبه دوم را در کشور کسب کرد.

 

به گزارش تابا؛نورعلی رئیسی روز سه شنبه در جمع مسئولان سوادآموزی خوزستان در محل اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اولویت اصلی مجموعه تعلیم و تربیت استان ریشه کن کردن بی سوادی است بیان کرد: کسب این شاخص بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده در سال ۹۵ است.

 

توسعه سوادآموزی با بهره گیری از محتوای دیجیتالی و آموزش از طریق تبلت، توسعه و تقویت مراکز یادگیری محلی، ارتقای شاخص‌های حرفه‌ای آموزش دهندگان سوادآموزی و کیفیت بخشی به روند آموزش و سنجش و ارزشیابی تحصیلی از جمله مهمترین سیاست‌های مجموعه سوادآموزی خوزستان است.

 

وی با اشاره به راهبردهای سوادآموزی خوزستان در حوزه استفاده از ظرفیت آموزش‌های الکترونیکی، بیان کرد: ۲۳۰ سوادآموز زیر پوشش طرح آموزش‌های هفت گانه رایانه یا ICDL قرار گرفتند، که پس از ارزیابی‌ صورت گرفته از روند اجرای این طرح تاکنون بازخوردهای مثبتی دریافت شده است.

 

رئیسی با بیان اینکه شورای پشتیبانی سواد آموزی خوزستان و شهرستان‌ها به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری در امر سواد آموزی است، افزود: تکمیل پست‌های سواد آموزی از طریق نیروهای با انگیزه و توانمند، نظارت، ارزیابی و ارزشیابی فعالیت‌های سواد آموزی به صورت حضوری و غیر حضوری، مشارکت جدی مدیران آموزش وپرورش در قبال وظیفه تعیین شده در امر سواد آموزی از مهمترین برنامه‌های عملکردی مجموعه سوادآموزی خوزستان است.