شناسایی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه مارون

شناسایی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه مارون

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان از شناسایی و تخریب بیش از ۱۰۰۰متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه مارون بهبهان خبر داد.

به گزارش تابا، “مهدی خواجه پور” گفت: در عملیات آزادسازی و رفع تصرف از بستر و حریم کمی رودخانه مارون در منطقه لاسبید شهرستان بهبهان، سه عدد باغ ویلا ی ساخته شده غیرمجازبه مساحت ۱۰۰۰ متر مربع، با اخذ حکم دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی منطقه به وضعیت سابق برگردانده شد.

 

وی تصریح کرد: اراضی محدوده بستر و احاریم منابع آبی جزو انفال بوده و براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣۶١ و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نهرها مصوب ١٣٧٩ وظیفه حفاظت و بهره برداری از آنها برعهده وزارت نیرو و به نمایندگی از آن در شهرستان بهبهان بر عهده امورآب منطقه شرق می باشد وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حق ایجاد اعیانی و دخل و تصرف و حفاری در بستر و احاریم منابع آبی را ندارند و می بایست قبل از هرگونه عملیات اجرایی و یا صدور پروانه بهره برداری مجوز لازم را از این امور اخذ نمایند و با اشخاص متخلف براساس قانون برخورد خواهد شد.

 

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان ضمن قدردانی از همکاری دادستان و نیروهای انتظامی بهبهان همکاری اداره مهندسی رودخانه، حریم بانی، گروه گشت و بازرسی و واحد حقوقی امور آب منطقه شرق خوزستان را مورد تقدیر قرار داد