شناسایی و تخریب سازه های غیر مجاز حریم و بستر رودخانه جراحی

شناسایی و تخریب سازه های غیر مجاز حریم و بستر رودخانه جراحی

مدیر امور آب منطقه جنوب شرق خوزستان از شناسایی و تخریب چندین سازه غیرمجاز در حدود حریم و بستر رودخانه جراحی خبر داد.

 

به گزارش تابا،سعید شیرالی، گفت: در راستای حفاظت و صیانت از حدود بستر و حریم رودخانه جراحی، توسط کارشناسان این امور، سازه های غیرمجاز احداثی شناسایی و پس از اخذ ۹ فقره حکم قضایی جداگانه از دادستان، با هماهنگی نیروی انتظامی و بخشدار مرکزی شهرستان ماهشهر، سازه های غیر مجاز مورد تخریب قرار گرفتند.

 

وی از تخریب ۴۰ هزار متر مربع سازه و باغ احداث شده خبر داد.

 

شیرالی حفظ و صیانت از بستر رودخانه ها را از وظایف ذاتی آن امور معرفی کرد و گفت: تخریب سازه های غیر مجاز، علیرغم مقاومت شدید مالکان متخلف که سعی بر جوسازی و متشنج نمودن فضای عمومی را داشتند بطور قاطع صورت گرفت.

 

مدیر امور آب منطقه جنوب شرق خوزستان، زحمات همکاران امور آب در بخش های حقوقی، حریم و بستر، آب های سطحی، گروه گشت و بازرسی، شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، دادستان ماهشهر، فرمانده پاسگاه هشچه و بخشداری بخش مرکزی را مورد قدردانی قرار داد.