شهردار تشان بهبهان استعفا کرد

شهردار تشان بهبهان استعفا کرد

علی نصیریان شهردار تشان استعفاخود را تقویم شورای شهر تشان کرد.

 

به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان ؛نصیریان از شهرداران مجرب و مولف کتاب «شهرداری در ائینه قوانین » که از سوی وزارت کشور به عنوان کتبی معتبر در زمینه قوانین و مقرارت شهری پذیرفته شده است پس از چند سال مدیریت در شهرداری تشان از سمت خود استعفا داد.

 

به احتمال فراوان مقصد بعدی نصیریان ، شهرداری آغاجاری خواهد بود.

 

خبرهای رسیده از اصرار اعضای شورای شهر آغاجاری برای پذیرفتن مسئولیت شهرداری توسط نصیریان دارد.

 

امید است با انتخاب شهردار جدید شهر قدیمی و محروم ، اما مستحق آغاجاری، این شهر فصل نوینی را برای فاصله گیری از محرومیت های بیشمار این شهر نفتی، آغاز کند.

خبرنگار بهبهان محمد خلیجی