صدور مجوز سه واحد صنعتی کشاورزی در خوزستان

صدور مجوز سه واحد صنعتی کشاورزی در خوزستان

امسال مجوز تاسیس سه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی در خوزستان صادر شد.

 

به گزارش تابا، مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت : این سه واحد صنعتی دارای ظرفیت اسمی جذب یک هزار و ۹۸۰ تن مواد خام می‌باشند .

 

سید عباس موسوی افزود : همچنین این واحد‌ها در صورت بهره برداری دارای ظرفیت اسمی تولید ۹۰۰ تن محصول در سال می‌باشند .

 

وی ادامه داد: با بهره برداری از این واحد‌ها زمینه اشتغال ۳۰ نفر فراهم می‌شود .

 

خوزستان با تولید بیش از ۱۷ میلیون تن ، رتبه نخست تولید محصول کشاورزی در کشور را دارد.